Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Vi i E39 Båt og henger AS er udelt positive til et lovverk som fremmer respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vårt selskap driver virksomhet innen salg og service til maritimt marked, med salg av fritidsbåter, motorer, hengere, reservedeler og service tilknyttet dette. Vi forhandler kjente merker fra seriøse internasjonale leverandører og E39 Båt og henger har eget lager og butikk i Eikangervåg. Åpenhetsloven er forankret i selskapets styre og ledelse.

Medarbeidere

Vi støtter våre medarbeidere til å utnytte sitt fulle potensiale ved å tilby en arbeidsplass med gjensidig tillit og respekt, hvor de kan kjenne på mestring og påvirke egen hverdag. Vi opprettholder en god kommunikasjonskultur med våre medarbeidere gjennom retningslinjer, prosedyrer og møteplasser. Vi forplikter oss til å ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Leverandører og andre samarbeidspartnere

Vi stiller strenge krav til våre forretningsforbindelser. Våre leverandører og forretningspartnere blir fortløpende evaluert for å sikre ansvarlighet gjennom bedriftens verdikjede. Det er nedfelt i de etiske retningslinjene Coc, som må signeres for at kunde/leverandørforholdet skal vedvare. Dette inngår i en kontinuerlig evalueringsprosess.

Våre aktsomhetsvurderinger

Våre aktsomhetsvurderinger har så langt ikke avdekket faktiske negative konsekvenser, noe vi foreløpig knytter til at våre leverandører er Norske, Nordiske og Europeiske.

Tiltak

Så langt har vi ikke avdekket negative konsekvenser og har følgelig ikke iverksatt tiltak.

Innsyn

For innsyn kan du kontakte oss på jon@e39baat.no.

Meld din interesse

Kontaktskjema