Personvern

Ditt personvern er viktig for E39 Båt og henger AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Les om hvordan vi tar vare på ditt personvern.

Kontaktopplysninger:

E39 Båt og henger AS

Øyna 1, 5913 Eikangervåg

Telefon: +47 56 35 71 75

Ansvarlig for behandling av dine personopplysninger

Denne generelle erklæringen gjelder alle personopplysninger som samles inn av (eller på vegne av) E39 Båt og henger AS (Org nr 918 569 081 ).

General Data Protection Regulation (GDPR)

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av E39 Båt og henger AS i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Som ansatt eller som ekstern ved bruk av våre elektroniske løsninger, ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene skal til enhver tid kunne dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson. Også opplysninger som i kombinasjon kan identifisere en enkeltperson, anses som personopplysninger. Eksempler er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilder og fødselsnummer.

Vi bruker denne informasjonen for å bekrefte identiteten til våre kunder, ansatte, våre forhandlere og kontaktpersoner hos dem slik at vi kan ta kontakt og sende ut relevant informasjon vedrørende avtalene vi har med dere og produkter dere forhandler.

Personopplysninger utleveres ikke til tredjepart, unntatt i de tilfeller vi benytter underleverandør.

Hva slags opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig til deg, er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger. Under følger en oversikt over hvordan vi samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er.

 • Opplysninger du selv oppgir til oss:
  Når du registrerer deg som bruker hos oss eller kjøper varer og tjenester av oss må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn og kontaktinformasjon.
 • Vår korrespondanse:
  Hvis du kontakter oss senere, slik som henvendelser til kundesenteret, vil vi lagre dette.
 • Kjøpsinformasjon:
  Dersom du kjøper varer eller tjenester av oss, vil vi lagre opplysninger om hvilke tjenester du har kjøpt. Dersom du kjøper båt, motor eller tilhenger hos oss, vil vi også lagre opplysninger om dette.
 • Opplysninger om bruk av nettsidene:
  Når du bruker våre nettsider, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler informasjon om din enhet, internettilkobling, IP-adresse og nettverks-id, samt hvilke sider du er inne på og hvilke funksjoner du har brukt på sidene.
 • Opplysninger via partnere og annonsører:
  Vi mottar også informasjon fra andre kilder slik som partnere og annonsører. En annonsør kan eksempelvis gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse hos oss. Vi mottar også såkalt profileringsinformasjon fra samarbeidspartnere som kan gi oss antakelser om hvilke demografiske grupper du tilhører og dine preferanser. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.
 • Kundeundersøkelser:
  Hvis du svarer på kundeundersøkelser fra oss og velger å ikke være anonym tar vi vare på svarene.

Sosiale medier:

E39 Båt og henger AS benytter forskjellige sosiale medier som f.eks Facebook, Instagram og Youtube til å dele informasjon om bedriften og våre produkter, både til ansatte, forhandlere og andre.

E39 Båt og henger AS har ikke ansvar for informasjon og bilder som medlemmene selv publiserer på sosiale medier. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Nyhetsbrev

Ved å melde deg på nyhetsbrev samtykker mottager om at de ønsker dette tilsendt, men du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet.

Innsyn, retting og sletting

Du har rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Du har selv ansvar for å si ifra om og rette opplysninger som skulle vise seg ikke å være korrekte. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Behandlingsansvarlig

Dersom du er ekstern og har spørsmål til knyttet våre vilkår eller til hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger kan du kontakte oss på jon@e39baat.no

Når sletter vi personverninfo?
Nyhetsbrev

Hvis du klikker på linken for å bli fjernet fra nyhetsbrev eller på annen måte informerer om at du ikke ønsker nyhetsbrev, vil du bli slettet fra nyhetsbrevslisten.

Utfylling av kontaktskjema

Informasjonen som sendes inn via kontaktskjema blir lagret i vår oversikt over kontakthenvendelser.

Dine rettigheter

Kontakt oss dersom du har spørsmål knyttet til behandlingen av dine personopplysninger. På visse vilkår har du anledning til å be oss om å:

a) Gi deg nærmere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger

b) Gi deg en kopi av personopplysninger som du har gitt oss

c) Oppdatere dine personopplysninger

d) Slette opplysninger som vi ikke lengre har rettslig grunnlag for å behandle

e) Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

 • Du kan utøve rettighetene dine, og få mer informasjon om hvilke unntak og begrensninger som gjelder ved å kontakte oss på jon@e39baat.no
 • Du har også rett til å sende en klage på den som kontrollerer dine data til Datatilsynet.

Eikangervåg 23.02.2024

Meld din interesse

Kontaktskjema